tysiącmarkówka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) sza od Goślickiego postawił prof. Gołańcz, o czem autor pracy o Polonjuszu sam właśnie pisał obszernie w dodatku literackim do warszawskiej „Gazety Nowej“ w r. 1910. Inne błędy wykazane nam przez plugawego napastnika są albo rozdętem kłamstwem albo oszustwem, normalnem u tej maści Haeckerów; jeden Haecker fałszuje tysiącmarkówki, inny Haecker handluje żywym towarem; może się więc znaleźć i taki „Emil“, którego wynajmuje sobie na godzinę rozgoryczony profesor, aby z za węgła krakowskiego rzucał błotem w szybę przejeżdżającej karety...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Nowaczyński, Adolf 1922. Góry z piasku. Szkice, Warszawa : Nakł. Polskiego Posterunku Wydawniczego „Placówka”
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.