tytułować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Pod tym względem (co się rzadko zdarza) nie wyłączam i kucharza, który już jadł był chleb nie z jednego pieca i był w świecie przetarty, a rozumie się, nie wyłączam i Olbrałowskiego. Ten ostatni nawet nie wyższością umysłową, której nie miał, ale pewnym taktem i po części już podwójnie dojrzalszym wiekiem umiał sobie u nas zjednać od razu powagę i choć podobno nikt z nas nie wiedział, w którym on wojsku i w jakim stopniu służył, tytułowaliśmy go wszyscy kapitanem, co on oczywiście przyjmował z zadowoleniem i tak tylko lubił być nazywanym. Gdy też razu jednego zawsze żartobliwy a często i dowcipny Kojsiewicz wyraził się o nim na stronie „nasz Jazon“ i on to usłyszał, zmarszczył się i pytał podniesionym głosem, co by to nazwisko stosowane do niego miało znaczyć. Aby go uspokoić, odpowiedziałem...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Janowski, Jan Nepomucen 1950. Notatki autobiograficzne 18031853, Wrocław : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.