ubezosobowienie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) doKyMeuru (przykłady wzięte ze /159/). Jeśli wskazana tutaj kolejność zostanie naruszona, to na którymś kroku analizy otrzymamy zdanie niepoprawne. Tak więc jeśli zmienimy miejsce transformacji odwrotnych względem transformacji przeczenia i ubezosobowienia, w pierwszym kroku analizy otrzymamy zdania niepoprawne * Oreera U3 noAKa npuwjio i * Mm rpeóyercn, doKyMeuroB...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Apresjan, Jurij 1971. Koncepcje i metody współczesnej lingwistyki strukturalnej (Zarys problematyki), przeł. Z. Saloni, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.