ubezwłasnowalniać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) czas zaobserwować poważny regres. Na przykład w wyniku kurczenia się rynku wewnętrznego w następstwie zubożenia ludności wiejskiej, a także z powodu wzrastającej konkurencji obcych wyrobów — bardzo znacznie zmniejszyła się w tym czasie liczba zakładów metalowych, z około 350 do około 200. Podobne tendencje występowały i w innych dziedzinach wytwórczości rzemieślniczej. Osłabł napływ do miast ludności wiejskiej, coraz bardziej ubezwłasnowalnianej i przywiązywanej do ziemi rygorami systemu pańszczyźnianego. Nastąpił spadek dochodu narodowego i jaskrawiej zarysowały się dysproporcje w jego społecznym podziale...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Orłowski, Bolesław 1985. Nie tylko szablą i piórkiem..., Warszawa : WKiŁ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.