uchwałowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wyższe Urzędy Ubezpieczeń tworzą jedną lub więcej Izb Uchwałowych i jedną lub więcej Izb Wyrokujących Izba Uchwalowa składa się z przewodniczącego i jednego urzędnika W. U. U. oraz po jednym ławniku z grupy pracodawców' i ubezpieczonych; Izba Wyrokująca składa się z przewodniczącego i po dwóch ławników' z obu interesowanych grup...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dekret 1928. Dekret prezydenta Rzeczypospolitej o ubezpieczeniu pracowników umysłowych, Kraków : Nakł. Okręgowego Związku Kas Chorych
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.