uczony-empiryk

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) umysłowo „sam“? Mówili coś o materii, z ’której zbudowany jest nasz mózg, takiej samej jak ta, którą on bada, ale mózg kury jest też z tej samej materii. Mnie się wydaje, że pomiędzy sformułowaniami „redukujmy, póki się da!“ a „zawsze będzie można na pewno redukować“ jest taka sama różnica, jak pomiędzy postawą uczonego-empiryka, a fideisty. Materializm tak bezpodstawnie „optymistyczny poznawczo“ pachnie też mocno antropocentryzmem. A nie po to strąciło się z piedestału Boga, aby postawić na nim człowieka i jeszcze obdarzyć go analogicznymi do poprzednika atrybutami. Przedstawionego konkretnie...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.