uczony-filozof

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nie było jednak wątpliwości, że - jak to ujął Henry Adams: “Jedynie Kościół głosił z jakimkolwiek przekonaniem jedność i jedynie historyk wiedział, jakie oceany krwi i skarbów to twierdzenie kosztowało”. Cóż więc powinien był zrobić niedoszły uczony-filozof ludzkiej historii?...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Jaki, Stanley L. 1995. Bóg i kosmologowie, przeł. P. Bołtuć, Racibórz ; Wrocław : RAF-SCRIBA ; TWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.