uczuciowo-motywacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) myślenia jako przyswajania sobie cudzych myśli. Rozumienie to także poznawanie związków między pojęciami i związków między rzeczami a zjawiskami. Rozumienie, zdaniem Pietera, jest niejako uczuciowo-motywacyjnym "współdźwiękiem" z drugim człowiekiem, wczuwaniem się w świat wartości "drugiego człowieka", w motywy jego poczynań oraz uznawanie ich za słuszne 1• Aczkolwiek uwagi te dotyczą głównie recepcji treści lektury, możemy je z powodzeniem odnieść również do naszych rozważań...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Flakówna, Stefania 1971. Oddziaływanie środków masowego przekazu, Warszawa : UW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.