uczynienie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) niepodobieństwem uczynienia zadosyć żądaniu, a to dla braku czystego srebra i przyzwyczajenia mieszkańców do starej monety. Wtedy Kopernik jako jeden z deputowanych rozbierając to wszystko w swym genialnym umyśle, wychodząc ze stanowiska ogólnej potrzeby narodu i państwa, widząc w tern wielką reformę nietylko handlową, towarzyską ale i polityczną, wiedząc że skarbowość niepodległa po wszystkie czasy świadczyła zawsze o niezawisłości kraju, pragnąc w interesie Polski jaknajściślejszej jednostajności w rzeczy mennicznej, uzyskawszy głos, temi odezwał się na sejmie słowy: „Lubo niezliczone upadku królestw, księstw i Rzeczypospolitych można naznaczyć przyczyny, te jednak cztery: niezgoda, śmiertelność, niepłodność ziemi i spodlenie monety są według mego zdania najgłówniejszemi. Trzy pierwsze są tak jasne iż nikt prawdy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polkowski, Ignacy 1873. Żywot Mikołaja Kopernika, wyd. 2, Gniezno : Druk. J. B. Langiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.