udaremnienie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) objawia -się mądra, lisia polityka elektora. Francuska także występuje jasno i zrozumiale, a do ciekawszych szczegółów należy misy a Władysława Reya do Frankfurtu, celem udaremnienia elekcyi Leopolda. Zajmująca i dobra jest więc i ta część dzieła. Ale tu dopiero zaczyna szkodliwie działać austryacka sympatya autora. Zwłaszcza od chwili, kiedy gabinet polski przyjął...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Tarnowski, Stanisław 1903. Historya literatury polskiej. T. 1-3, wyd. drugie, przejrz. i dopełn., Warszawa : Słowo
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.