udarowo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 5. 	Rodzaje wierceń Zależnie od sposobu drążenia otworu wiertniczego rozróżnia się wiercenia udarowe oraz wiercenia obrotowe. Te drugie wymagają zazwyczaj stosowania płuczki1), tj. cieczy, która nieprzerwanie wynosi na powierzchnię urobek wiertniczy (prąd cieczy płuczkowej wytwarza odpowiednia pompa tłocząca). Dzięki temu narzędzie wiercące pracuje stale na wolnym od okruchów i mułu dnie otworu. Udarowo można wiercić „na sucho“ (tzn. tylko w wodzie gruntowej), ale wtedy trzeba urobek wiertniczy wyciągać okresowo za pomocą tzw. łyżki (cylindra stalowego z zaworem klapowym lub kulowym)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Troskolański, Adam Tadeusz (red.) 1960. Mała encyklopedia techniki, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.