udarzać    Hasło odrzucone

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) niedziela w polskiej leksykografii. W MSJP czytamy: niedziela ‘ostatni dzień tygodnia, wolny od pracy’ (MSJP) Nowy SWJP opatruje to hasło bardziej adekwatnym komentarzem semantycznym: niedziela ‘dzień tygodnia, w świecie chrześcijańskim przeznaczony na oddawanie czci Bogu i odpoczynek’ (SWJP) Powyższa konstatacja sakralnego charakteru niedzieli idzie w parze ze stwierdzeniem ogólnego kryzysu tych wartości. Dotyczy to także tego, co podkładamy pod znaczenie słowa małżeństwo. Trudno powiedzieć, czy jego niemiecki odpowiednik Ehe zawiera słabsze konotacje z chrześcijańskim sakramentem. Udarzającą różnicą językową, którą częściowo przynajmniej tłumaczy specyficzna morfologia języka niemieckiego, jest łatwość wchodzenia członu Ehe w konstrukcje, w których traci on swoje znaczenie ‘związku dwojga ludzi’. Przypominam sobie, że w czasie planowa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Koźmian, Stanisław Egbert 1872. Pisma wierszem i prozą. T. 2, Poznań : Księgarnia J. K. Żupańskiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.