udawać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) utworzyć suraQ pokaźną, która stanowiłaby materiał stypendialny rozdawany drogą konkursu. Właściwie ułożony regulamin tego konkursu, poddany odpowiedniemu organowi wykonawczemu, służyłby za podstawę nie tylko wyławiania, ale przygotowywania zawczasu (w okresie studiów politechnicznych) odpowiedniego zespołu kandydatów, którzy, przeszedłszy ogień konkursu, udawaliby się na okres trzyletni na studia uzupełniające, specjalizujące w Paryżu lub Rzymie, w każdym razie w jednym z tych dwu ośrodków najintensywniejszego dzisiaj intelektualizmu architektonicznego. Już po trzech latach funkcjonowania tak utworzonej „Akademii Architektur Obcych“ wytworzyłaby się, zależnie od możliwości finansowych funduszu, mniejsza lub większa grupa współżyjąca intelektualnie, związana mocnymi węzłami ze światem zachodnim, pracująca według dyrektyw i pod kontrolą znawców przedmiotu i specjalizująca się w ujmowaniu zagadnień szerszym zakreślonych horyzontem, przygotowanych do rzecznictwa wartości zachodnich na naszym gruncie, nie na podstawie artykułów polemicznych, wyczytywanych przypadkowo, lecz na podstawie istotnego, bezpośredniego zetknięcia się z wielkim światem architektury dzisiejszej i wczorajszej Francji, dzisiejszych lub wczorajszych Włoch...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ŻSztuk - Życie Sztuki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.