udokański

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Od kilku lat punkt ciężkości na BAM przesuwa się ze spraw związanych z budową linii kolejowej na problemy zagospodarowywania bogactw naturalnych znajdujących się w pobliżu magistrali. Chodzi o zasoby leśne, bogate złoża różnych surowców mineralnych: udokańskie rudy miedzi, chołodińskie złoża polimetaliczne, złoże azbestu „Mołodiożnoje”, słynny Masyw Synnyrski ze złożami rud aluminium i potasu, węgiel kamienny, rudy żelaza oraz apatyty Jakucji Południowej i inne...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Fogler, Janusz 1988. Bajkał to jest Bajkał, Moskwa : Progress ; Warszawa : MAW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.