udoskonalanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Profesor Lescohier jest zdania, że Rada taka powinna przyjmować zażalenia i wnioski, wypowiadać się co do zmian personelu, służyć głosem doradczym przy wyborze głównego dyrektora i przy podziale funduszów oraz przygotowywać wnioski na Kongres w sprawie udoskonalania i rozwoju Urzędu. Radzie Narodowej podlegałyby stanowe i lokalne wydziały doradcze, utworzone na wzór istniejących podczas wojny. 272...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Marnotrawstwo 1926. Marnotrawstwo w przemyśle, Warszawa : Komitet Wykonawczy Zrzeszeń Naukowej Organizacji w Polsce
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.