uduchownienie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 928. Zbrodniczyć ‘popełniać zbrodnie’ Kras NK I 5, 340; 929. Zduchownieć ‘stać się duchownym, przestać być świeckim' Kras NK I 5, 426 war; — por. Kras przypis do I 3, 327; 930. Zduchownienie ‘uduchownienie’ Kras PP 5, 49; — por. też Kras L 1, 69; 931. Zdumnieć ‘stać się dumnym' Słów KD 4, 233 war; 932. Zdzierg ‘węzeł, splot, tu przen.’ Kras Lir 6, 145; 933. Zednić ‘zamienić w dni, tu przen.’ Kam H 114; 934. Zesamobójczyć się ‘popełnić samobójstwo, tu przen.’ Kras DD 5, 150; — por...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Skubalanka, Teresa 1962. Neologizmy w polskiej poezji romantycznej, Toruń : TNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.