uf-uf

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wokalizacje z kolei dzieli Träger na trzy grupy — charakteryzatory, kwalifikatory i rozdzielacze. Charakteryzatory to śmiech, płacz, szept, zawodzenie; kwalifikatory to rodzaj intensywności wymawiania, wysokość podstawowego tonu itp.; rozdzielacze to niejęzykowe kombinacje dźwięków typu u, hm, uf-uf itp. Do cech głosowych (drugiej dużej grupy zjawisk paralingwistycznych) zalicza Träger charakterystyki dźwiękowej specyfiki danej wypowiedzi. Są to — tempo mowy (przyspieszone lub zwolnione), zachrypnięcie głosu, stopień utrudnienia wymowy. Należy zauważyć, że we wszystkich...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Siatkowski, Stanisław (red.) 1977. Elementy realioznawcze i literackie nauczania języka ro­syjskiego, Warszawa : WSiP
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
wykrzyknik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.