ufolwarcznienie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ufolwarcznienie poszczególnych regionów ziem polskich następowało stopniowo i nierównomiernie. Stopień ufolwarcznienia, tj. stosunek między ilością i rozmiarami folwarków, ich ogólnym areałem a ilością wsi folwarcznych, wsi czynszowych i areałem gruntów wiejskich — decydować też może 0 korzyściach czy niekorzyściach gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Sieradzki, Józef (red.) 1953. Pierwsza konferencja metodologiczna historyków polskich. Przemówienia, referaty, dyskusja. T. 1, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.