uhistorycznianie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Analiza materiału pamiętnikarskiego pozwala postawić następującą hipotezę: proces uhistoryczniania świadomości chłopskiej był w dwudziestoleciu międzywojennym tak gwałtowny, krzyżowały się tak różne zjawiska kulturowe wynikające z mieszania się niejednorodnych elementów dwu kultur, że najbardziej przydatnym materiałem historycznym była właśnie literatura piękna przekazująca historię bardziej w kategoriach emocjonalnych niż jako krytyczne, wielostronne porządkowanie faktów i wydarzeń. Chodziło bardziej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Siekierski, Stanisław 1985. Życie literackie wsi współczesnej na tle jej przeobrażeń kulturowych, Warszawa : LSW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.