uintensywnienie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wieść, to także kwest ja. Boć przecie, tak czy owak, nowi osadnicy muszą w końcu stać się cokolwiek intensywniejszymi odbiorcami wyrobów przemysłowych niż bezrolni. A uintensywnienie i uprzemysłowienie zmniejszonych obszarów folwarcznych, do którego w mojem rozumieniu reforma rolna winna się przyczynić, też nie może wpłynąć na osłabienie ich zdolności nabywczej. Przypomi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dąbrowska, Maria 1938. Moja odpowiedź. Refleksje nad polemiką z Rozdrożem, Warszawa ; Kraków : J. Mortkowicz
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.