ujednolicić

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W 1935 roku było już 95 central powiatowych, a w 1937 r. — 126. Wysyłają one w tym roku 3976 bibliotek ruchomych, posiadając 301 000 tomów. Lata 1935—39, to okres największego rozkwitu CBR. Należy tu wspomnieć o świetnej przeszłości CBR na terenie wojew. wołyńskiego i łódzkiego, gdzie akcja była ujednolicona przez uchwały rad wojewódzkich w 1937 i 1938 roku i prowadzona pod kierunkiem władz szkolnych. Również na terenie wojew. lubelskiego akcja biblioteczna podjęta...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bibliotekarz - Bibliotekarz (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.