ukonkretniać

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nie ukonkretniając czego nie potrzeba, zachowując owszem w utworze „poetycznym” właściwy mu styl „ogólny”, bierze Boy zawsze wyrażenia jak najbardziej konkretne, gdy tłumaczy realistów, satyryków, gawędziarzy, komików, humorystów: Rabelais’go, Montaigne’a, Woltera, Balzaka, realistyczne komedie Moliera... — Nie dziwmy się, że procureur będzie się tu czasem...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Borowy, Wacław 1952. Studia i rozprawy. T. 1-2, Wrocław : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłów

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.