ukonsolować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nera, obiecując mu za to znaczną nagrodę. Zachęcony obietnicą Szeyner, mając stosunki z archiwistą, zaszedł do akt, gdzie przebywając przez pewien czas wsunął dyskretnie maszynę palną między stosy papierów poukładanych w szafie. Aby zaś archiwista nie dostrzegł ognia, zaprosił go z akt na traktament do swojej kwatery. Szeyner ukonsolował archiwistę należycie 1 odesłał go bryczką do domu. Wtem nagły wszczął się pożar w archiwum bez żadnego ratunku. Po wszczętym zaraz śledztwie padło słuszne podejrzenie na plenipotenta Potockiego, Szey108...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Łojek, Jerzy 1981. Potomkowie Szczęsnego. Dzieje fortuny Potockich z Tulczyna 1799-1921, Lublin : Wyd. Lubelskie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.