ukoralić

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Najbardziej produktywny jest formant -ić (-yć), który tworzy czasowniki od rzeczowników i przymiotników, zachowując ekspresywność podstawy, por. ukoralić Nar P 1, 125; chrobrzyć Stasz IH 104. Przytłaczająca większość tych neologizmów pochodzi z języka poetyckiego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Skubalanka, Teresa 1962. Neologizmy w polskiej poezji romantycznej, Toruń : TNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownik

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.