ulotka-apokryf

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Takim to jednak sposobem Wierzbicki zdradza, że wcale nie marzy o demokracji, wielości przekonań i pluralizmie, gdyż jeden monopol interpretacyjny rad by zastqpić drugim. Nie powinien się jednak dziwić, kiedy Zjednoczenie „Grunwald” w którejś ze swych wspaniałych ulotek-apokryfów nazwie go bękartem Dajana piszqcym pod obstalunek Wisenthala i zapewni, że pan Piotr z „Tygodnika” jest po prostu tępym, automatycznym ołówkiem KSS KOR, co oczywiście byłoby względnie bliższe prawdy. „Grunwald” i Wierzbicki mogq się nie lu...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Urban, Jerzy 1982. Robak w jabłku, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.