ultra-oczywisty

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Osobom, które w tym gronie walczyły o mnie, winien jestem podziękowanie. Pan Sakowski wygłosił wielkopańskie przemówienie, szczere tak na 75 % (to już jest coś). Gdy mowa o szczerości, ubolewam, że zgromadzenie nie zdobyło się na stwierdzenie jednej ultra-oczywistej prawdy, mianowicie, że przyznano mi nagrodę pod presją, po prostu dlatego, że nie można było bez skandalu trzymać w dalszym ciągu pod korcem kogoś wielbionego przez Paryż i inne stolice (to nie stosuje się, naturalnie, do kilku członków, którzy od dawna usiłowali mnie przepchać z narażeniem własnej reputacji). Po cóż, powiedzcie,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Gombrowicz, Witold 1988e. Dzieła. T. 9. Dziennik 1961-1966, wyd. 2, Kraków : Wyd. Literackie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.