ultra-prawica

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wyborów albo je ignorować. Zaczęło się wykorzystywanie szpar w ustawodawstwie kraju, które stopniowo wprowadziło stan bezprawia; pod koniec trzechlecia rząd znalazł się na ławie oskarżonych — parlament i sąd najwyższy oskarżyły Allendego o naruszenie konstytucji i arbitralne łamanie prawa. Wzrastający terror ultra-prawicy i ultra-lewicy, oskarżanie Allendego przez ultralewicę o rewizjonizm i zbyt powolne tempo rewolucji, łącznie z katastrofą gospodarczą, rozszalałą inflacją, spadkiem produkcji, niesłychanym wzrostem zadłużenia zagranicznego, brakiem poparcia zagranicy — wszystkie te czynniki stać się musiały siłą rzeczy początkiem końca. Tolerowana przez rząd ultra-lewica (na lewi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.