ultra-reakcyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) A więc jakieś Polsko-Węgry. Czechosłowacja, która również tu figuruje, nie wchodzi w grę jako człon równorzędny. Polska, jakiej pragnie p. Bielecki, to Polska ekspansywna, reakcyjna, faszystowska, Węgry, z jakimi się chce federować, to oczywiście nie jakieś nowe odrodzone wewnętrznie Węgry, ale te Węgry, które znamy — Węgry magnackie1, ultra-reakcyjne, kroczące dziś noga w nogę z Hitlerem, Węgry wielkomocarstwowe, których misją dziejową jest panowanie w dorzeczu Dunaju. Czechosłowacja, wtłoczona między taką Polskę i takie Węgry — straciłaby swą niezależność, byłaby domeną i obiektem polityki połączonej reakcji polsko-węgierskiej, a nie samodzielnym czynnikiem państwowym...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lampe, Alfred 1948. Myśli o nowej Polsce, Warszawa : Książka
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.