ultra-realistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) polskiej. Nie trzeba jednakże tracić nadzieji, że po pierwszych niewydarzonych próbach i niezgrabnych potknięciach się przy wejściu na drogę przypominania sobie i czytelnikom odwiecznych stosunków Anglji do Polski, zabierający głos w tej kardynalnej kwestji przysiądą fałdów i rozpatrzywszy się w olbrzymim a dziewiczo nietkniętym materjale tych stosunków, dojdą do innych, mniej pesymistycznych wniosków, oraz zaprzestaną w zacietrzewieniu ultra-realistycznej doktryny wylewać zimną wodę, ale niestety tylko wodę na rzekomo rozegzaltowane nadziejami głowy tych, którzy istotnie pokładają...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Nowaczyński, Adolf 1922. Góry z piasku. Szkice, Warszawa : Nakł. Polskiego Posterunku Wydawniczego „Placówka”
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo