ultrachrystianizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Oczywiście jest to nadal i zawsze chrystianizm, lecz chrystianizm powtórnie wcielony (podniesiony niejako do drugiej potęgi) w duchowe energie materii. W ścisłym tego słowa znaczeniu — „ultrachrystianizm” zgodnie z rosnącymi potrzebami „ultraludzkości”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Teilhard de Chardin, Pierre 1987. Pisma. 3. Moja wizja świata i inne pisma, przeł. M. Tazbir, Warszawa : Pax
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.