ultrademokratyzm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) mickiewiczowska wojna ludów. Zjawiły się nadzieje na zmartwychwstanie, starły się z sobą or jen tac je polityczne, zaczęły się dyskusje na temat, jaką powinna być Polska: czy ma nawiązać do swoich dawnych tradycyj dziejowych, czy rzucić się nagłym skokiem w przyszłość i zadziwić świat swoją postępowością, swoim ultrademokratyzmem?...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dębicki, Zdzisław 1928. Portrety. Serja II, Warszawa etc. : Gebethner i Wolff
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.