ultradogmatyk

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nawczo, uznać za stosunkowo umiarkowany. Kiedy się już szala ostatecznie przeważyła, Związek Radziecki jeszcze rąbnął z grubej rury, przysyłając do Wenecji wystawę „Złoto Scytów“; przyjechały też jakieś cenne dzieła sztuki z NRD, i ekspozycje Biennale wcisnęły się gdzieś zaraz po tym i pomiędzy to, przy czym wymowa tego przekupstwa była tak obnażona, że nawet Vittorio Strada, rusycysta i komunista, napisał gdzieś parę cierpkich zdań o tym, co ma martwe złoto do żywych spraw dzisiejszego świata. I znów: napisał — ale na Biennale nie przybył, choć przed niewidoma laty literacki ultradogmatyk moskiewski Wsiewołod Koczetow wylał na niego kubeł pomyj w swojej powieścipaszkwilu „Czego że ty choczesz“, i choć kosztowałoby go to wyjątkowo mało fatygi, ponieważ mieszka w Wenecji...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zapis - Zapis (London)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.