ultraimperializm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Lenin zdemaskował ostatecznie antymarksistowską teorię Kautsky’ego o „ultraimperializmie“, która twierdziła, jakoby w ustroju imperialistycznym możliwe było pokojowe porozumienie między państwami kapitalistycznymi, usuwające wojny i dające początek zorganizowanej gospodarce światowej. Ta „teoria“ głosiła, że możliwe jest rozwią...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lenin 1949. Lenin Włodzimierz Iljicz. Krótki zarys życia i działalności, Warszawa : Książka i Wiedza
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.