ultramaterialistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W historii filozofii można znaleźć zdarzenia równie doniosłe — dziś już trudno je ocenić właściwą miarą, ale swego czasu były to słupy milowe mądrości, choć później kierunek drogi miał wielokrotnie się zmienić. Zdanie Kartezjusza, że zwierzęta są tylko automatami, wymagało od myśliciela, który je wypowiedział, niebylejakiej niezależności umysłu; ta ultramaterialistyczna teza prosiła się o zastosowanie do ludzi, tak zbliżonych do wyższych ssaków zupełnym podobieństwem struktury wszystkich organów (nie wyłączając aparatu neuromotorycznego), że matematyk mógłby podać psa i jego pana jako przykład pary tworów topologicznie równoważnych. Ale od Kartezjusza do Pawłowa też minęły...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Steinhaus, Hugo 2000. Między duchem a materią pośredniczy matematyka, Warszawa ; Wrocław : Wyd. Nauk. PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo