ultranacjonalistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wiosną 1913 roku u Władysławostwa Reymontów, kiedyś w niedzielę, po obiadku „ze zrazami z kaszą” i węgrzynem, przy czarnej kawie wyciągnąłem „pana prezesa” na rozmówkę. Prosiłem go o wyjaśnienie niezrozumiałego dla mnie stosunku Narodowej Demokracji do kleru. Bo skoro Narodowa Demokracja jest partią ultranacjonalistyczną, to jak można wytłumaczyć ten najściślejszy sojusz i kontakt z duchowieństwem, które siłą rzeczy należy do organizacji mającej cechy międzynarodowe. Taki stosunek partii nacjonalistycznych do kleru w Rosji, w Anglii, nawet w protestanckich Niemczech jest dla mnie jasny, ale w Polsce trudny do zrozumienia...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Skotnicki, Jan 1957. Przy sztalugach i przy biurku. Wspomnienia, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo