ultranarodnicki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wym, czy w okolicznych osiedlach itp.). Nie opracowawszy danych spisu nawet według przyjętych przez nich samych grup i podgrup, permscy narodnicy i tutaj uznali za potrzebne uraczyć czytelnika sentencjami, które uderzają swym ultranarodnickim namaszczeniem i swą... niedorzecznością. Statystycy permscy dokonali odkrycia, że „w chałupniczej formie produkcji** istnieje szczególna „forma ciągłości** zakładów, a mianowicie „oparta na gromadzkiej zasadzie pracy**, podczas gdy w przemyśle kapitalistycznym panuje „spadkowo-majątkowa ciągłość przedsiębiorstw**, że „ciągłość przedsiębiorstwa oparta na gromadzkiej zasadzie pracy przekształca w sposób organiczny robotnika najemnego w samodzielnego przedsiębiorcę** (sic!),* a wyraża się...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lenin, W. I. 1950a. Dzieła. T. 2, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.