ultrapostępowość

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) go powietrza. Same już tytuły niektórych rozdziałów np.: Przesądy wychowania — patriotyzmu — stanowe — polityczne — teologiczne — wskazują, jak zajmujące musi być dzieło, i — jeżeli wywody jego są prawdziwe — jaki to balast umysłowy każdy z nas dźwiga w sobie. Jeżeli bowiem jest rzeczą pewną, że nie wszystko, co ultrapostępowość nazywa „przesądem”, zasługuje na ten tytuł, to niemniej jest pewnym, że wiele pojęć, którymi chełpi się nasza „cywilizacja”, odgrywają rolę jeżowych kolców. Ciążą tym, którzy je noszą, a ranią i odstręczają innych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Prus, Bolesław 1957. Kroniki. T. 6, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.