ultrapragmatyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Odtąd, przekonawszy się, że natura dąży do idealnego celu — pisze Peirce — wnioskujemy, że celem myślenia (thought) nie jest proste działanie, lecz raczej rozwijanie idei. Pozwala to podać w wątpliwość ultrapragmatyczne twierdzenie, że działanie jest jedynym celem myślenia. Peirce ze swej strony proponuje przyjąć jako rozwiązanie tej zagadki swe trzy kategorie, którym mogłyby odpowiadać trzy stadia myśli Hegla...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
SSem - Studia Semiotyczne (Wrocław etc.)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.