ultraprecyzyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wydaje się, że przemiany te można by szkicowo streścić w następujący sposób: dawniej uważano, że najważniejszą cechą zdań naukowych jest to, że są one obiektywnie prawdziwe, lub zmierzają do tego. Analizy neopozytywistów wykazały, że spełnienie warunków rygorystycznie pojętego obiektywizmu jest prawie niemożliwe. Twierdzenia, które przejdą przez sito ultraprecyzyjnych kryteriów — są poznawczo ubogie, nieinteresujące, banalne. Na pewnym etapie neopozytywistycznych kryteriów naukowości nie mogły spełnić... tezy fizyki teoretycznej. Porzucić fizykę czy po...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.