ultraprodukt

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) się w prawie każdej współczesnej teorii składniowej. Znaczy ono po prostu, że zdania są skończonymi ciągami wyrazów, aczkolwiek nie nakłada się żadnych konkretnych ograniczeń na długość zdania. Z pewnych wyników teorii modeli (mianowicie z twierdzenia o zwartości bądź z twierdzenia Łosia o ultraprodukcie) wynika następujący fakt":...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pelc, Jerzy (red.) 1994. Znaczenie i prawda. Rozprawy semiotyczne, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN ; Zakład Semiotyki Logicznej UW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.