ultraprotestant

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) I Te kolonie brytyjskie były nader różnorodne pod wzglę^ dem charakteru i pochodzenia. Były to osady zarówno angielskie, jak francuskie, szwedzkie i holenderskiej w Marylandzie mieszkali brytyjscy katolicy, a w Nowej Anglii brytyjscy, ultraprotestanci; farmerzy, z Nowej Anglii sami uprawiali swe pola i potępiali niewolnictwo, brytyjscy zaś plantatorzy w Wirginii i na południu sprowadzali całe tłuJ my niewolników murzyńskich. W podobnych ustrojach nie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wells, Herbert George 1979. Historia świata, przekł. J. Parandowski, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.