ultraprzedsiębiorczy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W tej pracy pragnę skupić się na zagadnieniu budowy całościowego zespołu oddziaływań na pracowników — przyjmującego postać specyficznej, proinnowacyjnej kultury organizacyjnej; kultury będącej wyrazem teoretycznej, ultraprzedsiębiorczej strategii, którą można scharakteryzować hasłem „sukces i rozwój — poprzez innowacyjność”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Łaszczyk, Jan (red.) 1997. O pedagogice twórczości, Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.