ultraprzyrodniczy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Autor stoi całkowicie po stronie światopoglądu naukowego i wyznaje go w tej najciaśniejszej, ultraprzyrodniczej postaci, w jakiej pod koniec w. XIX spowodował on znaną reakcję pod hasłem „bankructwa nauki“. Wiele można tu poczynić uwag krytycznych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo