ultrareakcyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jeszcze za życia Sikorskiego usiłowali wysadzić go z siodła i posadzić na jego miejscu męża zaufania wszystkich ultrareakcyjnych grup na emigracji — Sosnkowskiego. Takiej próby dokonano w lipcu 1941 roku. Powtórzono ją na większą skalę w lutym b. r., kiedy wszyscy Matuszewscy, Bieleccy, Doboszyńscy zażądali ustąpienia Sikorskiego i nominacji na jego miejsce Sosnkowskiego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lampe, Alfred 1948. Myśli o nowej Polsce, Warszawa : Książka
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.