ultrarealistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nowa sztuka cierpi na nadmiar teoretyzowania, a wśród tych teoryj spotykamy poglądy najbardziej różnorodne. Obok haseł nawołujących do zerwania z pretensjami odtwórczymi w sztukach plastycznych, słyszymy tam hasła ultrarealistyczne, aczkolwiek ten realizm jest bardzo specjalnie pojmowany...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ossowski, Stanisław 1949. U podstaw estetyki, wyd. drugie uzup., Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo