ultrarelatywistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nik c2/?2, czyli otrzymuje się po prostu E = cp. Energia cząstki przestaje zależeć od jej masy *. Taka cząstka nosi nazwę ultrarelatywistycznej. Z podanego wyżej wzoru na energię widać, że cząstka ultrarelatywistyczna może być zupełnie pozbawiona masy. A zatem mechanika einsteinowska dopuszcza istnienie cząstek pozbawionych masy. Jeśli Czytelnik przywykł uważać, że masa charakteryzuje „ilość substancji41, to obecnie z definicji tej trzeba będzie całkowicie zrezygnować. Cząstka materialna niekoniecznie musi posiadać masę. Bardziej prawidłowe jest...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kompaniejec, Aleksander 1966. Co to jest mechanika kwantowa?, tłum. W. Klonowski, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.