ultrarojalista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) i biskupami; od ogłoszenia dogmatu o nieomylności cnoleto V y VS a ou , gi. m.. rerugia, icrni, papieża (1870) u. oznacza uznawanie prymatu papieża, v ijmfà m __ mn jako głowy kościoła, w sprawach religii; ultramon- ,1icUr?e°ł’,. m' 1 Port w Pn' Szwecji; 19 100 tanie, zwolennicy i duchowieństwa na ULTRASI, skrajni wyznawcy poglądów danej partii nów przypadającą w ciągu roku na 1000 osób; u. nispolit.; zwłaszcza ultrarojaliści fr. za Restauracji, stron- _ 10_12; u. średnia — 13—17; u. wysoka 18—25; nicy hr. d'Artois, późniejszego Karola X, przeciwnicy u, bardzo wysoka — powyżej 25 zgonów; u. szczckonstytucji 1815. g ó ł o w a, obliczona wg poszczególnych przyczyn ULTRA WIRÓWKA, wirówka o wielkiej liczbie obro- zgonów; zob. tabela na str. 1016...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MEP PWN 1959. Mała encyklopedia powszechna PWN, wyd. 1, seria B, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.