ultrasoniczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) pianowych. Gorsza jeszcze jest sytuacja solistów. Spośród niezliczonych absolwentów klas wirtuozowskich i laureatów konkursów nieliczni tylko, posiadający najlepsze warunki do podobania się opisanej wyżej publiczności recitalowej, potrafią opłacić się molochowi reklamy i utrzymać się jako koncertanci. Dla 99% pozostałych długie lata zaprawy w ultrasonicznej grze Liszta i Chopina będą całkowicie stracone. Nikt nie dowie się nawet czy posiadali jeszcze jakieś inne uzdolnienia, bo do przejawienia ich w swym zawodzie nie będą mieli żadnej okazji...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.