ultrastabilny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) li winniśmy wbudować w „kometę” rodzaj perceptronu. Po dostatecznej ilości przeróbek uzyskujemy w końcu urządzenie, które podług przedprogramowanych dyrektyw oraz podług osobistych doświadczeń podejmuje decyzje o potrzebie działań, 'nakierowanych na autoprezerwację. Układ ze zdeterminowanego zmienia się w ultrastabilny i probabilistyczny stopniowo, kolejnymi przybliżeniami. Tak więc przedstawiliśmy serię transformacji komety w taki obiekt, który staje się coraz bardziej podobny do kosmonauty. Oczywiście nie jest z nim jeszcze tożsamy; nie włada np...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.