ultrastruktura

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wym; rozwinął się w XIX w.; twórcami n. byli patolodzy i neurolodzy: we Francji — Jean Cruveilhier (1791— 1874), w Niemczech — Carl Weigert (1845-1904), Franz Nissl (1860-1919), Alois Alzheimer (1864-1915), Walter Spielmeyer (1879-1935), w Austrii — Heinrich Obersteiner (1847-1922), Constantin Economo (18761931), w Rumunii — Georges Marinesco (1863-1938), w Polsce — A. Opalski. Gł. kierunki rozwoju n.: badanie ultrastruktury, czynności enzymatycznej i metabolizmu komórki nerwowej, badanie komórek tkanki —► glejowej, badanie zależności między morfologią a czynnością komórek nerwowych...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.